Verkauf
Chutney
8,50 CHF 8.5 CHF
Verkauf
Honignüssli 200 gr
8,50 CHF 8.5 CHF
Verkauf
Orangen-Paradies
8,00 CHF 8.0 CHF
Verkauf
Konfi
5,00 CHF 5.0 CHF
Verkauf
Spezial-Konfi
5,50 CHF 5.5 CHF
Verkauf
Grillzauber
7,50 CHF 7.5 CHF
Verkauf
Chästräumli gross
8,00 CHF 8.0 CHF
Verkauf
Schwarze Nüsse
11,50 CHF 11.5 CHF
Verkauf
Pesto im Weckglas
9,50 CHF 9.5 CHF
Verkauf
Rotwein-Zwetschgen
9,50 CHF 9.5 CHF
Verkauf
Curry-Zucchetti
5,50 CHF 5.5 CHF
Verkauf
Paprika-Dip
8,00 CHF 8.0 CHF
Verkauf
Kürbis süss-sauer
7,50 CHF 7.5 CHF
Verkauf
Sirup Spezial
7,50 CHF 7.5 CHF
Verkauf
Kräutersirup
7,00 CHF 7.0 CHF
Verkauf
Chili-Tomatensauce scharf (100g)
9,00 CHF 9.0 CHF
Verkauf
Chili-Tomatensauce mild (100g)
9,00 CHF 9.0 CHF
Verkauf
Ofengrill-Spitzpeperoni (100g)
9,00 CHF 9.0 CHF
Verkauf
Avocado-Basilikum Pesto pur! (100g)
11,00 CHF 11.0 CHF
Verkauf
Grill-& Sandwichsauce (100g)
9,00 CHF 9.0 CHF